Hankintajohtaja

Liiketoimintamme kasvaessa voimakkaasti, haemme joukkoomme ammattitaitoista ja kokenutta Hankintajohtajaa, joka vahvistaa Tekova Oy:n osaamista materiaali- ja urakkahankintojen osalta. Osaamisesi tukee hankekehitys-, tarjouslaskenta-, suunnittelu- ja tuotantoprosessiemme toteutusta.Sinulla on kykyä ja halua kehittää voimakkaasti kasvavaa yritystämme ja kehittyä myös itse jatkuvasti työssäsi.
Toteutamme hankkeemme projektipäälliköiden johdolla. Vastuullasi on kehittää Tekova Oy:n vuosisopimuskäytäntöjä, kasvattaa hankintaverkostoamme, tehostaa hankintaprrosessejamme ja siten auttaa meitä kehittämään liiketoimintamme laatua ja kannattavuutta.
Osana motivoitunutta, ammattitaitoista ja kasvuhakuista tiimiämme saat vastuullesi monipuolisen ja mielenkiintoisen tehtäväkokonaisuuden. Onnistumistasi tukee Tekova Oy:n omistajien ja yritysjohdon vankka kokemus, yhtiön vahva taloudellinen asema ja laaja yhteistyökumppaniverkosto.
Tarjoamme vakituisen työsuhteen vakavaraisessa kasvuyhtiössä ja huippuosaajalle myös mahdollisuuden henkilökohtaiseen menestymiseen.

Tuotantojohtaja

Liiketoimintamme kasvaessa voimakkaasti, haemme joukkoomme ammattitaitoista ja kokenutta Tuotantojohtajaa, joka ottaa vastuun Tekova Oy:n tuotanto-organisaation kokonaisvaltaisesta johtamisesta. Sinulla on kykyä ja halua kehittää voimakkaasti kasvavaa yritystämme ja kehittyä myös itse jatkuvasti työssäsi.
Toteutamme hankkeemme projektipäälliköiden johdolla. Sitoutat heidät tavoitteisiinsa sekä tuet heitä saavuttamaan hankkeidemme taloudelliset ja laadulliset tavoitteet. Annat tukea ja näkemystä suunnitteluohjauksessa, sopimusten tekemisessä, hankintojen valmistelussa ja tarvittavien resurssien organisoinnissa.
Osana motivoitunutta, ammattitaitoista ja kasvuhakuista tiimiämme saat vastuullesi monipuolisen ja mielenkiintoisen tehtäväkokonaisuuden. Onnistumistasi tukee Tekova Oy:n omistajien ja yritysjohdon vankka kokemus, yhtiön vahva taloudellinen asema ja laaja yhteistyökumppaniverkosto.
Tarjoamme vakituisen työsuhteen vakavaraisessa kasvuyhtiössä ja huippuosaajalle myös mahdollisuuden henkilökohtaiseen menestymiseen.

Talotekniikka-asiantuntija

Liiketoimintamme kasvaessa voimakkaasti, haemme joukkoomme ammattitaitoisia ja kokeneita Talotekniikka-asiantuntijoita, jotka vahvistavat Tekova Oy:n talotekniikkaosaamista hankekehitys-, tarjouslaskenta-, suunnittelu- ja tuotantovaiheessa. Sinulla on kykyä ja halua kehittää voimakkaasti kasvavaa yritystämme ja kehittyä myös itse jatkuvasti työssäsi.

Toteutamme hankkeemme projektipäälliköiden johdolla. Autat heitä saavuttamaan hankkeelle asetetut taloudelliset ja laadulliset tavoitteet talotekniikan osalta. Annat tukea ja näkemystä suunnitteluohjauksessa, sopimusten tekemisessä, hankintojen valmistelussa ja tarvittavien resurssien organisoinnissa.

Osana motivoitunutta, ammattitaitoista ja kasvuhakuista tiimiämme saat vastuullesi monipuolisen ja mielenkiintoisen tehtäväkokonaisuuden. Onnistumistasi tukee Tekova Oy:n omistajien ja yritysjohdon vankka kokemus, yhtiön vahva taloudellinen asema ja laaja yhteistyökumppaniverkosto.

Tarjoamme vakituisen työsuhteen vakavaraisessa kasvuyhtiössä ja huippuosaajalle myös mahdollisuuden henkilökohtaiseen menestymiseen.

Projektipäällikkö

Haemme valtakunnallisesti joukkoomme ammattitaitoisia ja yhteistyökykyisiä Projektipäällikköitä. Tehtävässä otat kokonaisvastuun toimitila-, liiketila-, ja teollisuusprojektiesi laadukkaasta ja kustannustehokkaasta suunnittelusta ja toteutuksesta.
Olet mukana projekteissamme jo myyntineuvotteluvaiheessa ja toimit tiiviissä yhteistyössä myyntimme, asiakkaiden, viranomaisten, suunnittelijoiden, alihankkijoiden ja työmaajohtomme kanssa.
Osana motivoitunutta, ammattitaitoista ja kasvuhakuista tiimiämme saat vastuullesi monipuolisia ja mielenkiintoisia hankkeita. Tukenasi tehtävän hoidossa on yritysjohtomme vankka kokemus ja laaja yhteistyökumppaniverkosto.

Tarjoamme vakituisen työsuhteen vakavaraisessa yrityksessä ja huippuosaajalle edellytykset erinomaiseen ansiotasoon.

Tehtäviisi kuuluu mm.

 • Vastuu työmaan kokonaistaloudesta sisältäen mm. kohteiden tuotannon budjetin laadinnan ja seurannan yhdessä työmaajohdon kanssa
 • Suunnittelun ohjaus ja hankinta
 • Urakoitsijoiden ja materiaalien kilpailuttaminen/hankita sekä sopimuksien teko
 • Työmaajohdon motivointi, ohjaaminen ja seuranta
 • Asiakkuudesta huolehtiminen projektin alusta loppuun
 • Projektin luovutusvaiheen prosessit

Vastaava työnjohtaja

Haemme valtakunnallisesti joukkoomme ammattitaitoisia ja oma-aloitteisia Vastaavia työnjohtajia. Tehävässä otat vastuullesi liiketilaprojektiesi aikataulun mukaisen, laadukkaan ja kustannustehokkaan työmaatoteutuksen.
Osana motivoitunutta, ammattitaitoista ja kasvuhakuista tiimiämme pääset hoitamaan monipuolisia ja mielenkiintoisia projektejamme.

Tarjoamme työsuhteen vakavaraisessa yrityksessä ja huippuosaajalle edellytykset erinomaiseen ansiotasoon.

Tehtäviisi kuuluu mm.

 • Työmaan aikataulutus ja seuranta
 • Yhteydenpito rakennusvalvontaviranomaisiin
 • Selkeä, ennakoiva ja tuloshakuinen työmaan päivittäisjohtaminen
 • Työturvallisuuteen liittyvät tehtävät ja asiakirjat
 • Tiivis yhteistyö urakoitsijoiden ja materiaalitoimittajien kanssa
 • Kustannustehokkuuden seuranta ja laskujen tarkastus/hyväksyntä
 • Työmaakokousten järjestäminen ja pöytäkirjojen laadinta
 • Työmaidesi laadunvalvonta ja niihin liittyvä dokumentointi
 • Luovutusvaiheen toimenpiteet ja asiakirjat sekä mahdolliset takuuajan korjaus- ja