Tule Tekovalaiseksi

Rakennamme toimitiloja ja teollisuusrakennuksia rehdisti avaimet käteen toteutuksella.  Yrityksemme on perustettu vuonna 2018 – nuoresta iästä huolimatta meillä on laaja tyytyväisten asiakkaiden verkosto ja liikevaihtomme on kivunnut jo 50 M€ tasoon.

Vahva kasvu jatkuu ja suunnittelemme alueyhtiöiden perustamista Uudellemaalle, Länsi-, Keski-, Itä- sekä Pohjois-Suomeen. Alueyhtiöiden myötä pystymme sitouttamaan henkilöstöämme omistajuuden kautta mukaan rakentamaan yhdessä kasvutarinaa.

Tarjoamme:

 • Tekemisen meininkiä ja alan parhaat työkaverit
 • Selkeät toimintamallit ja vankalla kokemuksella hiotut prosessit
 • Perehdytys ja jatkuva tuki kokeneilta tekijöiltä
 • Nykyaikaiset ja toimivat työkalut
 • Yhdessä alati kehittyvän työympäristön
 • Hyvinvoinnista huolehtivan kulttuurin
 • Roolisi mukaisen kuukausipalkan ja ”vähän päälle” tulospalkkiomallimme ansiosta

Avoimet työpaikat

Projektipäällikkö

Haemme projektipäälliköitä johtamaan ”isäntänä” kokonaisvastuullisesti hankkeiden suunnittelua, hankintoja sekä toteutusta. Sinulla tulee olla valmiutta omaksua uusia asioita, vahva sitoutuminen tavoitteisiin sekä tarvittava kokemus rakennushankkeiden tuotannosta.

Lue lisää ja hae

Vastaava työnjohtaja, työnjohtaja

Haemme joukkoomme ammattitaitoisia, vastuuntuntoisia sekä oma-aloitteisia Vastaavia työnjohtajia ja Työnjohtajia hoitamaan monipuolisia ja mielenkiintoisia projekteja.

Lue lisää ja hae

Tuotantojohtaja

Haemme tuotantojohtajia johtamaan osakkaina alueyhtiöiden hankkeiden suunnittelua ja rakentamista. Tehtävässä tarvitaan tuotantokokemusta, vahvaa sitoutumista asetettuihin tavoitteisiin sekä kyvykkyyttä uusien resurssien hankintaan toiminnan kasvaessa.

Lue lisää ja hae

Aluejohtaja

Haemme aluejohtajia johtamaan osakkaina alueyhtiöiden liiketoiminnan koko arvoketjua; myynti-suunnittelu-tuotanto-takuuaika, sekä osallistumaan konsernin kehittämiseen. Tehtävä profiloituu vahvasti kannattavan liiketoiminnan hankkimiseen ja hankkeiden onnistumisen edellytysten varmistamiseen.

Lue lisää ja hae

Toimintaamme ohjaavat arvot

Millaista on olla Tekovalainen?

Olemme vielä pienehkö, mutta kokenut tiimi, joka tekee suurella sydämellä töitä yhteisen tavoitteen eteen. Kova kasvuvauhti kertoo, että teemme asioita oikein ja nyt haluamme kertoa, miksi juuri meille kannattaa tulla töihin!

Tekovalaisuus on…

Avointa tiedonjakoa
Yhteiset viestintäketjut ja kuukausipalaverit, joissa nostetaan esille onnistumisia.

Arvostamista
Erilaisuus on rikkaus, meillä saat olla oma itsesi – eikä tämä ole vain sanahelinää, se vain on koettava henkilökohtaisesti!

Ammattitaitoa pilke silmäkulmassa
Teemme työtä sydämellä ja se näkyy niin asiakastyytyväisyydessä kuin työtyytyväisyydessä.

Yhteispeliä
Sinun onnistuminen on yhtä kuin meidän onnistuminen! Avun pyytäminen työkaverilta on enemmänkin sääntö kuin poikkeus. Haluamme myös kannustaa yhteiseen tekemiseen, tuemme esimerkiksi työkaverin kanssa liikkumista vapaa-ajalla.

Villiä unelmointia
Käytössämme on ideapalkkio, joka kannustaa Tekovalaisia heittelemään niitä villeimpiäkin ideoita pöytään. Idean ympärille kerätään työryhmä, joka jatkaa idean kehittelyä toteutukseen.

Hyvinvointia
Haluamme, että jokainen Tekovalainen voi hyvin – meillä on hyvin vähän työtapaturmia sekä poissaoloja. Kattava työterveydenhuolto auttaa ja tukee Tekovalaista. Lisäksi työhyvinvointitiimimme ideoi yhteisiä tapahtumia ja tekemistä.

Ketä haemme?

Haemme seuraavaksi Tekovalaiseksi tyyppiä, joka…

Haluaa myös panostaa yhteiseen tekemiseen ja onnistumisen kokemuksiin.

On joko kokenut rakennusalan ammattilainen TAI on luontaisesti paloa alalle sekä omaa kyvyn ja halua oppia uutta.

Asenne ratkaisee! Haluamme, että sinäkin sytyt tekemästämme työstä yhtä innolla kuin muut Tekovalaiset!

Mitä lupaamme?

Tekovalla saat vastuuta, valtaa ja samalla vapautta!

Hyvin kirjatut toimintamallit ja prosessit
Omat ABC-käsikirjat työnjohtajille ja projektipäälliköille.

Tukea ja perehdytystä kokeneilta tekijöiltä
Parhaat toimintatavat opetetaan, mutta jokaisella oma tapansa tehdä hommia.

Hyvät ja toimivat työkalut
Kaikki valmiina heti työn alkaessa.

Olemme joustava työnantaja
Työtä voidaan sovittaa omaan elämäntilanteeseen ja arkeen sopivaksi.

Työtäsi vastaava palkka ja vähän päälle
Kuukausipalkan lisäksi koko yrityksellä hallintoa myöten tulospalkkiomalli.

Yhdessä alati kehittyvä työympäristö
Aloitepalkkio uusista ideoista.

Työhyvinvointi on meille tärkeää
Hyvinvointitiimi ideoi yhteistä tekemistä, työparien yhteisiä liikuntaharrastuksia tuetaan sekä Tekovalaisilla on lounas- ja kultturietu.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Projektipäällikkö

Haemme projektipäälliköitä johtamaan kokonaisvastuullisena ”isäntänä” projekteja niin että toiminta on laadukkaasta ja kustannustehokasta. Kannat vastuun suunnittelusta, hankinnoista ja työmaatoiminnasta. Tehtävässä tarvitaan asiakaspalveluhenkisyyttä, vastuuntuntoa ja sitoutumista asetettuihin tavoitteisiin. Sinulla tulee riittävä kokemus rakennushankkeiden johtamisesta sekä halu uuden oppimiseen. Kiinnostaako sinua uusi ura rakennusalalla nopeasti kasvavassa yrityksessä? Innostaako sinua asiakkaiden mielenkiintoiset projektit ja yhteistyö eri toimijoiden kesken?

Olet jo kokenut rakennusalan ammattilainen tai sinulla on luontaisesti paloa alalle sekä kyky ja halu oppia uutta. Haluat panostaa yhteiseen tekemiseen ja onnistumisen kokemuksiin. Asenne ratkaisee – haluamme, että sinäkin sytyt tekemästämme työstä yhtä innolla kuin muut Tekovalaiset!

Tehtävät ja vastuut:

 • Vastaa hankkeen ”isäntänä” siitä että sisäsinen ja ulkoinen yhteistoiminta on saumatonta
 • Kokonaisvastuu projektin taloudesta sisältäen mm. budjetin laatimisen, reaaliaikaisen seurannan + ennustamisen yhdessä työmaajohdon kanssa
 • Projektien suunnittelun ohjaus ja johtaminen
 • Työmaajohdon tukeminen ja motivointi niin että tekeminen on hallittua ja ennakoivaa
 • Työmaan henkilöstön sitouttaminen tavoitteisiin, sekä
 • Urakoitsijoiden ja materiaalien kilpailuttaminen/hankita sekä sopimuksien teko
 • Tuotannon poikkeamien ja epäkohtien tunnistaminen ja niihin ajoissa puuttuminen
 • Asiakkuudesta huolehtiminen projektin alusta loppuun
 • Projektin luovutusvaiheen prosessit
 • Takuuajan velvoitteista huolehtiminen

Henkilön ominaisuudet joita arvostamme:

 • Soveltuva rakennusalan kokemus / koulutus
 • Kokemusta projektien johtamisesta
 • Vastuuntuntoinen
 • Asiakaspalveluhenkinen
 • Ratkaisukeskeinen
 • Halu omaksua uutta
 • Kyvykäs toimimaan myös paineen alla

Kiinnostuitko?

Jos kiinnostuit projektipäällikön hommista Tekovalla, lähetä meille rohkeasti hakemuksesi suoraan alla olevaan sähköpostiin. Palkkaamme sopivan tyypin heti hänet löydettyämme!

Lisätietoja voit kysyä tuotantojohtajiltamme Mikko Kankkonen, mikko.kankkonen@tekova.fi / 040 559 8868 tai Tapio Viljamaalta, tapio.viljamaa@tekova.fi / 050 566 1896.

Vastaava työnjohtaja, työnjohtaja

Haemme joukkoomme ammattitaitoisia ja oma-aloitteisia Vastaavia työnjohtajia sekä työnjohtajia, joka ottaa vastuulleen toimitila- ja teollisuusprojektien aikataulun mukaisen, laadukkaan ja kustannustehokkaan toteutuksen. Tulet mukaan osaksi motivoitunutta, ammattitaitoista ja kasvuhakuista tiimiämme pääset hoitamaan monipuolisia ja mielenkiintoisia projekteja.

Olet jo kokenut rakennusalan ammattilainen tai haluatko kehittyä sellaiseksi. Kiinnostaako sinua uusi ura rakennusalalla nopeasti kasvavassa yrityksessä? Innostaako sinua asiakkaiden mielenkiintoiset projektit ja yhteistyö eri toimijoiden kesken? Saatamme etsiä juuri sinua!

Tehtävät ja vastuut:

 • Työmaan aikataulutus ja seuranta
 • Yhteydenpito rakennusvalvontaviranomaisiin
 • Selkeä, ennakoiva ja tuloshakuinen päivittäisjohtaminen
 • Työturvallisuuteen liittyvät tehtävät ja asiakirjat
 • Tiivis yhteistyö urakoitsijoiden ja materiaalitoimittajien kanssa
 • Kustannustehokkuuden seuranta ja laskujen tarkastus/hyväksyntä
 • Työmaakokousten järjestäminen ja pöytäkirjojen laadinta
 • Työmaidesi laadunvalvonta ja niihin liittyvä dokumentointi
 • Luovutusvaiheen toimenpiteet ja asiakirjat sekä mahdolliset takuuajan korjaus- ja takuutyöt

Henkilön ominaisuudet joita arvostamme:

 • Soveltuva rakennusalan kokemus / koulutus
 • Kokemusta työmaatoimintojen johtamisesta
 • Vastuuntuntoinen
 • Ratkaisukeskeinen
 • Halu oppia uutta
 • Kyvykäs toimimaan myös paineen alla

Kiinnostuitko?

Jos kiinnostuit työnjohtajan hommista Tekovalla, lähetä meille rohkeasti hakemuksesi suoraan alla olevaan sähköpostiin. Palkkaamme sopivan tyypin heti hänet löydettyämme!

Lisätietoja voit kysyä tuotantojohtajiltamme Mikko Kankkonen, mikko.kankkonen@tekova.fi / 040 559 8868 tai Tapio Viljamaalta, tapio.viljamaa@tekova.fi / 050 566 1896.  

Tuotantojohtaja

Haemme tuotantojohtajia, jotka vastaavat osakkaina alueyhtiöiden hankkeiden tuotantoprosessista. Henkilöillä tulee olla vahvat näytöt suunnittelun ja tuotannon johtamisesta. Tuotantojohtaja toimii hankkeiden toteutuksesta vastaavien projektipäälliköiden esimiehenä. Tehtävässä tarvitaan sitoutumista asetettuihin tavoitteisiin sekä kyvykkyyttä uusien resurssien hankintaan toiminnan kasvaessa. Tavoitteena tukea ja johtaa tuotantoprosesseja niin että ne ovat yhdenmukaisia, vakioituja ja hyvin ennakkoon valmisteltuja.

Tehtävät ja vastuut:

 • Muodostaa alueyhtiön ydintiimin yhdessä yksikön vetäjän ja yksikön myyjän kanssa
 • Vastaa tuotantoresurssien hankinnasta
 • Osallistuu urakkasopimusten laadintaan Aluejohtajan tukena
 • Vastaa että hankkeiden valmistelu käynnistyy viipymättä hankkeen sopimuksen varmistuttua ja niin että toiminta on riittävän ennakoivaa sekä systemaattista
 • Alaisinaan toimivien projektipälliköiden ja työnjohdon tukeminen ja valvonta, sekä aktiivinen läsnäolo projekteissa ja työmailla
 • Projektipäälliköiden työn valvonta; esim. suunnitteluratkaisut, asiakassuhteen ylläpito, kustannustietoisuuden hallinta ja ennustaminen
 • Projektipäälliköiden valmentaminen hyvään ennakkosuunnitteluun
 • Tuotannon poikkeamien ja epäkohtien tunnistaminen ja niihin ajoissa puuttuminen
 • Tuotannon perusprosessien vakioiminen, yhdenmukaistaminen ja valvonta
 • Tukee projektipäällikköä ja on omalta osaltaan mukana tuotantovaiheen hyvän asiakaskokemuksen syntymisessä
 • Kustannustehokkuuden jatkuva kehittäminen ja valvonta, sekä kustannusjämäkkyyden ylläpitäminen
 • Tuotantovaiheen yhteistyön syventäminen koko konsernitasolla

Henkilön ominaisuudet joita arvostamme:

 • Soveltuva rakennusalan koulutus kuten rakennusinsinööri
 • Kokemusta tuotannon johtamisesta
 • Yrittäjähenkinen ja tulosorientoitunut
 • Ihmisten kanssa toimeentuleva
 • Ratkaisukeskeinen
 • Kustannustietoinen
 • Omaa verkostoja tuotantoresurssien hankintaa
 • Kyvykäs toimimaan myös paineen alla

Kiinnostuitko?

Jos kiinnostuit tuotantojohtajan tehtävästä ja sinulla on näyttöä suunnittelun sekä työmaiden johtamisesta, lähetä vapaamuotoinen hakemus alla olevaan sähköpostiin. Liitä hakemukseen cv josta selviää mitä olet tehnyt aiemmin.

Lisätietoja voit kysyä toimitusjohtaja Jaakko Heikkilä, jaakko.heikkila@tekova.fi tai 0400 742 994

Aluejohtaja

Haemme aluejohtajia, jotka johtavat osakkaina alueyhtiöidensä liiketoiminnan koko arvoketjua; myynti-suunnittelu-tuotanto-takuuaika. Lisäksi aluejohtaja osallistuu aktiivisesti konsernipalvelujen kehittämiseen. Alueyhtiöiden tavoitteellinen koko on 10…50 M€ riippuen ko. alueen markkinapotentiaalista. Tehtävä profiloituu vahvasti kannattavan liiketoiminnan hankkimiseen ja hankkeiden onnistumisen edellytysten varmistamiseen. Henkilöllä tulee olla riittävät valmiudet ja näytöt tehtävän hoitoon. Lisäksi hänen tulee olla erittäin tulosorientoitunut.

Tehtävät ja vastuut:

 • Johtaa alueyhtiötä, joka toteuttaa ja kehittää alueellista liiketoimintaa omalla maantieteellisellä alueellaan konsernin tavoitteiden mukaisesti
 • Kantaa kokonaisvastuun alueensa liiketoiminnan tuottamisesta ja sen kannattavuudesta, tavoitteet; liiketulos ≥ 8 % ja liikevaihto 10…50 M€ riippuen alueen potentiaalista
 • Muodostaa alueyhtiön ydintiimin yhdessä yksikön tuotantojohtajan ja yksikön myyjän kanssa
 • Osallistuu alueyhtiön asiakashankintaan, sekä asiakassuhteiden ja markkinatuntemuksen ylläpitoon
 • Osallistuu teknisenä tukena kaupallisiin neuvotteluihin
 • Vastaa henkilökohtaisesti kaupallisen vaiheen tuotteistuksesta ja hinnoittelusta, haastaen eri ratkaisut, hinnat, aikataulut jne. niin että lopputulos on varmuudella kilpailukykyinen ja asiakkaalle houkutteleva
 • Vastaa tarjous- ja urakkahinnan määrittämisestä, hinnoittelun sisältämien mahdollisten riskien arvioimisesta, sekä katteen määrittämisestä.
 • Vastaa tarjous- ja sopimusasiakirjojen tuottamisesta
 • Toimii alueyhtiönsä hankkeiden sopimusasioiden yhteishenkilönä koko hankkeiden ajan
 • Vastaa ja kontrolloi että tieto siirtyy läpi hankkeiden eri vaiheiden; myynti-sopimus-suunnittelu-tuotanto-takuutyöt
 • Hyväksyy tuotannon budjetit sekä seuraa ja kontrolloi aktiivisesti niiden toteutumista
 • Vastaa hankkeiden taloudellisesta onnistumisesta ja ennusteiden ajantasaisuudesta sekä näiden kontrolloimisesta koko hankkeiden ajan
 • Vastaa alueyhtiön henkilöstöjohtamisesta
 • Ylläpitää positiivisia, asiakaslähtöisiä ja erittäin tulosorientoituneita toimintatapoja
 • Raportoi emoyhtiön johdolle ja osallistuu emoyhtiön toiminnan kehittämiseen

Henkilön ominaisuudet joita arvostamme:

 • Soveltuva rakennusalan koulutus kuten rakennusinsinööri
 • Kokemusta asiakasrajapinnassa toimimisesta, suunnittelun ohjauksesta sekä tuotannosta
 • Yrittäjähenkinen ja tulosorientoitunut
 • Ihmisten kanssa toimeentuleva ja positiivinen
 • Ratkaisukeskeinen
 • Kustannustietoinen
 • Intohimoinen luonne, joka haluaa oppia uutta

Kiinnostuitko?

Jos kiinnostuit aluejohtajan tehtävästä ja koet olevasi sopiva henkilö tehtävään, lähetä vapaamuotoinen hakemus alla olevaan sähköpostiin. Kerro itsestäsi ja siitä mitä sinulla on tarjottavana Tekovalle!

Lisätietoja voit kysyä toimitusjohtaja Jaakko Heikkilä, jaakko.heikkila@tekova.fi tai 0400 742 994