Kehitämme, rakennamme ja vuokraamme tiloja, jotka auttavat asiakkaitamme menestymään.

Tekova konsernin johtoryhmä muodostuu toimitusjohtajasta ja liiketoimintaa johtavista henkilöistä. Johtoryhmän tehtävänä on toimia toimitusjohtajan tukena toimitusjohtajan toimivaltaan kuuluvissa tehtävissä, niiden toteutuksessa ja seurannassa.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen valitsee Yhtiön varsinainen yhtiökokous toimikaudeksi kerrallaan. Hallitus ohjaa ja valvoo Yhtiön toimivaa johtoa, nimittää toimitusjohtajan, hyväksyy liiketoiminnan strategian tavoitteineen sekä kontrolloi riskienhallintaa. Hallituksen tehtävänä on edistää Yhtiön ja kaikkien sen osakkeenomistajien etua.

Tekovan johtoryhmä

Jaakko Heikkilä
Toimitusjohtaja

Koulutukseltaan rakennusinsinööri (YAMK). Jaakolla on kokemusta rakennusalalta yli 30 vuotta. Hän on aloittanut uransa työmaalla, myöhemmin hän on työskennellyt mm. tuotannon johdossa, suunnittelunohjauksessa ja rakennuttamistehtävissä, sekä viimeisten vuosikymmenten ajan rakennusalan yrityksien johtotehtävissä. Tekovan toimitusjohtajana Jaakko aloitti tammikuussa 2022.

Aleksi Peltokorpi
Liiketoimintajohtaja

Aleksi on toinen Tekovan perustajaosakkaista (perustettu 2018). Hän on työskennellyt aikaisemmin suuressa rakennusalan yrityksessä ja yrittäjänä rakennusalalla. Aleksilla vahva kokemus hankekehityksestä. Hän vastaa Tekovan myynnistä ja hankekehityksestä sekä sijoittajasuhteista.

Melinda Temonen
Talousjohtaja

Melindalla on yli 10 vuoden kokemus talouden eri tehtävistä, mistä 6 vuotta on kiinteistösijoitusalalta. Hän on toiminut aikaisemmin controllerina ja finance managerina. Tekovan talousjohtajana Melinda aloitti kesäkuussa 2022 ja hän vastaa yrityksen talouteen ja verotukseen liittyvistä asioista sekä osallistuu kiinteistötransaktioihin.
Koulutus: MSc International Finance, Edinburgh Napier University

Jussi Tolonen
Tekninen johtaja

Jussi on työskennellyt aikaisemmin suuressa rakennusalan yrityksessä teknisenä johtajana sekä rakennusalan konsultoinnin tehtävissä. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus rakennusalalta. Tekovan palveluksessa hän on aloittanut heinäkuussa 2022.

Koulutus: rakennusalan diplomi- ja rakennusinsinööri.

Juho Palokangas
Aluejohtaja, Keski-Suomi

Juholla on noin 10 vuoden kokemus rakennusalan yrittäjänä eri tehtävistä. Hän on toiminut kirvesmiehen ja vastaavan työnjohtajan tehtävissä sekä toiminut toimitusjohtajana perustamassaan yrityksessä. Juholla on kokemusta myös hankkeiden kehittämisestä ja myynnistä. Tekovalla työskentelyn hän aloitti toukokuussa 2022 ja vastaa Keski-Suomen alueen henkilöstöjohtamisesta, myynnistä, tarjousprosessista sekä kaupallisista sopimusasioista.

Koulutus: Rakennusinsinööri (AMK).

Pekka Heikkilä
Aluejohtaja, Pohjois-Suomi

Pekalla on noin 10 vuoden monipuolinen kokemus rakennusalalta, muun muassa projektinjohdon, suunnittelun ohjauksen sekä hankinnan tehtävistä. Tekovalla hän aloitti helmikuussa 2022 ja vastaa Tekova Pohjois-Suomi Oy:n liiketoiminnasta kokonaisvaltaisesti.

Koulutus: rakennusinsinööri (AMK)

Tekovan hallitus

Tomi Koivukoski
Talonrakentaja, s. 1976, Suomen kansalainen. Hallituksen puheenjohtaja

Tomilla on yli 30 vuoden kokemus rakennusalalta. Hänellä on kertynyt vuosien aikana mittava kokemus liiketoiminnan kehittämisestä ja yrittämisestä. Hänellä on myös vahvaa kokemusta erilaisten toimitilahankkeiden toteuttamisesta ja johtamisesta. Nykyisin Tomi vaikuttaa Raatihuone Oy:ssä.

 • Keskeisin työkokemus:

  • Raatihuone Oy ja sen osaomisteiset yhtiöt 2019–
  • Rakennusliike Koivukoski Oy (Lehto Group Oyj:n tytäryhtiö 2011 lähtien), toimitusjohtaja 2011–2018
  • Rakennusliike Koivukoski Oy, toimitusjohtaja, 1995–2011

  Keskeiset luottamustoimet:

  • Tekova Oy, hallituksen puheenjohtaja
  • Toivo Group Oyj, hallituksen jäsen
  • Puukoti Group Oy, hallituksen jäsen
  • Raatihuone Oy, hallituksen jäsen
  Lue lisää henkilöstä
Essi Sten
OTM, EMBA, s. 1973, Suomen kansalainen. Hallituksen jäsen

Essillä on yli 20 vuoden kokemus kiinteistöliiketoiminnasta ja sen johtamisesta. Nykyisin hän työskentelee Taaleri Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtajana.

Hän on riippumaton yhtiöstä tai sen merkittävistä osakkeenomistajista.

 • Keskeinen työkokemus:

  • Taaleri Kiinteistöt Oy, toimitusjohtaja 2021–
  • Taaleri Oyj, johtaja, kiinteistöliiketoiminta 2020–
  • Hemfosa Fastigheter AB, Maajohtaja, Suomi 2019–2020
  • Patrizia AG, Maajohtaja, Suomi 2016–2019
  • Certeum Oy, johtaja, kiinteistökehitys 2014–2015
  • Sponda Oy, johtaja, kiinteistörahastot 2009–2014
  • AVARA Suomi Oy, toimialajohtaja, kiinteistösijoitus 2006–2009
  • Avara Suomi Oy, lakiasiainjohtaja 2004–2007
  • AVARA Suomi Oy, lakimies 2003–2004
  • DIVIDUM Oy, lakimies 1999–2003

  Keskeiset luottamustoimet:

  • Tekova Oy, hallituksen jäsen 2022–
  • CHAOS Architects Oy, hallituksen jäsen 2020–
  Lue lisää henkilöstä
Mathias Berner
Tekniikan tohtori, s. 1972, Sveitsin kansalainen. Hallituksen jäsen

Mathiaksella on mittava kokemus liiketoiminnan kehittämisestä ja johtamisesta. Hän on työskennellyt muun muassa Kemira Fine Chemicalsissa useissa eri tehtävissä sekä perheyhtiö Oy Vallila Interior Ab:n konsernin toimitusjohtajana. Nykyisin hän toimii useiden eri sijoitusyhtiöiden toimitusjohtajana.

Hän on riippumaton yhtiöstä tai sen merkittävistä osakkeenomistajista.

 • Keskeinen työkokemus:

  • Oy Interior Capital Ab, toimitusjohtaja, 2021–
  • Oy Interior Invest Ab, toimitusjohtaja, 2012–
  • Berner Capital Oy, toimitusjohtaja, 2012–
  • Oy Vallila Interior Ab, konsernin toimitusjohtaja 2012–2021
  • REACHLaw Oy Partner, myyntijohtaja 2008–2012
  • Kemira Fine Chemical/KemFine, lukuisia tehtäviä viim. liiketoiminnan kehityspäällikkö, 2002–2008

  Keskeiset luottamustoimet:

  • Manna & Co, hallituksen jäsen 2021-
  • Vallila Interior Ab, hallituksen jäsen, 2012–2021
  • Oy Vallila Interior Ab, hallituksen puheenjohtaja 2009–2012
  • REACHLaw Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2018–2022
  • REACHLav Oy, hallituksen jäsen, 2008–2018
  Lue lisää henkilöstä
Tekovan henkilöstö.
Juha Nurmi
DI, Suomen kansalainen. Hallituksen jäsen

Juhalla on yli 40 vuoden kokemus rakennusalan suunnittelu- projektinjohto- ja liikkeenjohtotehtävistä. Hän on toiminut mm. toimitusjohtajana ja muissa johtotehtävissä Lemminkäinen konsernissa ja Fennovoima Oy:ssä sekä useissa eri yhtiöiden hallitustehtävissä.

Hän on riippumaton yhtiöstä tai sen merkittävistä osakkeenomistajista.

 • Keskeinen työkokemus:

  • MN Consulting: Toimitusjohtaja ja pääomistaja 2010 –
  • Fennovoima Oy: Johtaja 2017-2022, laatujohtaja ja senior advisor 2015-2016, toimitusjohtaja 2012-2014, projektinjohtaja 2011-2012
  • Lemminkäinen Talo: Toimitusjohtaja 2008-2009
  • Lemcon Networks Oy: Toimitusjohtaja 2001-2007
  • Lemcon Oy: Projektinjohtoyksikön johtaja 1992-2001
  • WPL System Oy: Useita projektipäällikkötehtäviä Suomessa ja Englannissa 1985-1991
  • Erkki Juva Oy: Rakennesuunnittelija ja projekti-insinööri Suomessa ja Englannissa 1979-1985

  Keskeiset luottamustoimet:

  • NEXSYSONE: Hallituksen jäsen 2022 –
  • Destia Oyj: Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen 2017-2022
  • Useita hallituksen jäsenyyksiä ja puheenjohtajuuksia Lemminkäinen konsernin tytäryhtiöissä 1992-2009
  • R-Rakennuttajat Oy: Hallituksen jäsen 2017-
  • Dementiakoti Villa Tapiola Oy: Hallituksen puheenjohtaja 2005 –
  • Naps System Oy: Hallituksen jäsen 2005-2015
  • Talonrakennusteolisuus Ry:n hallituksen jäsen 2008-2009
  • Useita asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallituksen jäsenyyksiä ja puheenjohtajuuksia
  Lue lisää henkilöstä
Tekovan henkilöstö.
Asko Myllymäki
eMBA, s. 1968, Suomen kansalainen. Hallituksen jäsen

Askolla on vuosien kokemus liiketoiminnan johtamisesta ja yrittäjyydestä. Hän on työskennellyt muun muassa Lehto Group Oyj:ssä kehitys- ja liiketoimintajohtajana. Nykyisin hän vaikuttaa Raatihuone Oy:ssä sekä on mukana useiden yhtiöiden hallituksessa.

 • Keskeinen työkokemus:

  • Raatihuone Oy, 2018–
  • Toivo Group Oyj, 2018–
  • Päätoimija Oy – Lehto Group Oyj, kehitysjohtaja/liiketoimintajohtaja COO, 2008–2018
  • Myllymäki Invest Oy, toimitusjohtaja, 2008–
  • Myllymäki Trading Oy, kehitysjohtaja, 2005–2007
  • Myllymäen Rauta Oy, yrittäjä / toimitusjohtaja, 1994–2005

  Keskeiset luottamustoimet:

  • Raatihuone Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2018–
  • Toivo Group Oyj, hallituksen puheenjohtaja, 2018–
  Lue lisää henkilöstä