Ajankohtaista

Tekova on mahdollistamassa Insta-konsernin kasvua Itä-Uudellamaalla

31/3/2022

Rakennamme ja vuokraamme Insta-konsernin käyttöön uudet toimisto- ja tuotantotilat Porvoon Kulloon yritysalueelle. Kohteen rakennustyöt käynnistyvät touko-kesäkuussa 2022 ja tavoitteena on luovuttaa tilat asiakkaan käyttöön vuoden vaihteessa 2022–2023.

Instan tavoitteena on laajentaa Porvoossa automaatio- ja sähköasennusliiketoimintaa sekä turvallisen digitalisaation ja automaation kokonaistarjontaa. Uusia tiloja suunnitellessa on otettu huomioon Instan tarpeet nyt ja tulevaisuudessa. Suunnitteluvaiheessa on kiinnitetty erityistä huomiota Instan asiakastarjooman kehittymiseen sekä työtilojen viihtyvyyteen.

Tiloihin on tulossa nykyaikaiset sosiaalitilat saunoineen ja ilmastoituine pukuhuoneineen. Energiatehokkuus on huomioitu aurinkopaneelivarauksella, joka mahdollistaa aurinkoenergian käyttöönoton myöhemmin. Hanke on kooltaan 2100 kem2.

Kohde toteutetaan hankekehitysmallilla, joka tarkoittaa, että Tekova rakentaa asiakkaalle – tässä tapauksessa Insta-konsernille – heidän tarpeitaan vastaavat tilat ja vuokraa ne asiakkaan käyttöön.

Lisätietoa hankkeesta myös Itäväylän uutisessa.

 

KUVA. Havainnekuva Insta-konsernille rakennettavista uusista toimisto- ja tuotantotiloista.