Lahdesta puhdasta pohjavettä vientiin – kapasiteetti miljoona litraa vuorokaudessa

Tekova Oy rakentaa parhaillaan Lahden Hennalassa vedenpullottamoa H2O4U Finland Oy:lle.
Hankkeen sijoittajana toimii Singaporelainen Allan Poh perheineen.
H2O4U Finland Oy toimittaa tulevaisuudessa Lahden alueen puhdasta pohjavettä eri puolille maapalloa perheiden arkikäyttöön.

Tekovan toistaiseksi suurin rakennushanke on edennyt aikataulussa. Pinta-alaltaan 7000 m2 rakennuksen kahdeksan metriä korkeat ulkoseinät ja katto ovat jo valmiina. Lattian valutyöt ovat käynnissä ja lattian valmistumisen jälkeen alkavat talotekniset työt. Kokonaisarvoltaan noin 20 miljoonan euron pullottamossa tuotanto käynnistyy elokuussa 2020.

”Suunnitteluvaiheessa huomioimme asiakkaan tilatoiveiden ja kustannustehokkuuden lisäksi myös ekologisuuden. Rakennuksen ulkoseinät ja katto ovat energiatehokkuudeltaan paremmat kuin rakennusmääräykset edellyttäisivät. Kantavat rakenteet ovat osin puuta ja lisäksi kattorakenteiden suunnittelussa huomioitiin aurinkopaneelien paino ja kiinnitysmahdollisuus” Tekovan projektipäällikkö Perttu Rantala kertoo.

”Suunnittelun loppuvaiheessa muutetiin vesikatteen väri vaaleammaksi, jolloin sisätilojen jäähdytystarve on huomattavasti vähäisempi kesäaikaan. Tästä hankkeesta tulee hyvä esimerkki, miten teollisuusrakennuskin voidaan toteuttaa ekologisesti ja kustannustehokkaasti” kertoo Rantala.

”Tämä on tärkeä ja mielenkiintoinen hanke Tekovalle. Lahden kaupungin kannalta hankeen toteutuminen ajoittuu optimaalisesti, sillä Lahti on valittu vuoden 2021 Euroopan vihreäksi pääkaupungiksi. Puhtaan veden

toimittaminen sopinee hyvin yhteen kyseisen huomionosoituksen kanssa” sanoo Tekovan toimitusjohtaja ja vesiyhtiön hallituksen jäsen Ahti Junttila.

Tehdas työllistää käynnistyessään noin kaksikymmentä työntekijää sekä lisäksi huomattavan määrän toimijoita esimerkiksi logistiikan parissa. Jatkossa työntekijöiden määrä tehtaalla tulee merkittävästi kasvamaan, kun tehdas toimii täydellä kapasiteetilla kolmessa työvuorossa.

Lahden kaupunki ja sen omistama vesihuoltoyhtiö Lahti Aqua Oy ovat merkittävästi myötävaikuttaneet tehtaan sijoittumiseen nimenomaan Lahteen. Kaupungin päättäjät ovat olleet kauaskatseisia päätöksiä tehdessään ja nähneet tehtaan tuomat positiiviset taloudelliset vaikutukset alueen elinkeinoelämälle. Myös hankkeen tuomat verotulot ovat hyvä lisä kaupungin kassaan.

”Hankkeessa mukana olevat näkevät tämän päänavauksena uudelle suomalaiselle vientiteollisuudenalalle. Puhtaan talousveden kysyntä on maailmanlaajuisesti vahvassa kasvussa. Salpausselän mittavat uusiutuvat vesivarat tukevat osaltaan kyseisen vientiteollisuuden kasvumahdollisuutta”, sanoo Junttila.

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Ahti Junttila, p. 040 772 6866, ahti.junttila@tekova.fi

Projektipäällikkö Perttu Rantala, p. 050 466 2509, perttu.rantala@tekova.fi