Ajankohtaista

Luotettavuus ja tapa toimia kirvoittivat parhaat palautteet Tekovan asiakastutkimuksessa

19/6/2023

Tekova sai asiakkailtaan erinomaista palautetta ja rakentavia kehitysehdotuksia toukokuussa 2023 toteutetussa asiakastutkimuksessa. Tyytyväisyyden lisäksi Tekova halusi selvittää toimintansa tilaa yhteistyön, mielikuvan ja kehityskohteiden osalta. Tutkimuksessa Tekova selvitti myös ensi kertaa NPS-lukunsa. Haastattelututkimukseen vastasi 24 Tekovan asiakasta, joiden kohteet ovat valmistuneet viimeisen 1,5 vuoden sisällä.

– Saatujen tulosten lukeminen on tuntunut hyvältä. Erityisesti sydäntä lämmittää, että Tekovaan ollaan niin laadullisesti kuin toiminnallisestikin erittäin tyytyväisiä. Olemme tutkitusti onnistuneet rakentamaan asiakkaillemme toimitiloja, joissa heidän on helppo menestyä nyt ja tulevaisuudessa, sanoo Tekovan toimitusjohtaja Jaakko Heikkilä.

– Selvää on, että kehitettävääkin löytyy. Olemme suhteellisen tuore yritys toimitilarakentamisen kentällä ja valtavirrasta poikkeava mutkaton toimintatapamme on huomattu positiivisesti. Jotta sama trendi jatkuu, on saatu palaute myös kehittämisen näkökulmasta ensiarvoisen tärkeää, Heikkilä jatkaa.

100 % luotettava, ratkaisukeskeinen ja energinen

Eniten kiitosta Tekova sai aikataulussa pysymisestä, selkeästä sopimusmallista ja odotuksia vastaavasta lopputuloksesta. 96 % vastaajista oli Tekovaan tyytyväisiä niin laadullisesti kuin aikataulullisesti. Yleisesti ottaen asiakkaat kokevat Tekovan positiivisesti. 100 % vastaajista oli sitä mieltä, että Tekova tekee sen minkä lupaa, on ratkaisukeskeinen ja energinen. – Wau! Sanattomaksi vetää, Heikkilä iloitsee.

Vastaajat kertovat Tekovan tekevän kilpailijoistaan selvää jo tarjousvaiheessa. Ostamisen helppous ilman välikäsiä, nopea toiminta ja täsmällisesti tarvetta vastaava, hyvin dokumentoitu tarjouksen sisältö nousivat esiin konkreettisina tekijöinä.
– Perehdymme syvällisesti yhdessä asiakkaan kanssa tämän liiketoimintaan ja sen erityispiirteisiin. Siksi pystymme vastaamaan asiakkaan tarpeisiin heti ilman suurempia kompromisseja ja tulevaisuus huomioon ottaen, Heikkilä sanoo.

NPS-luku kertomaan suositteluhalukkuudesta

Tutkimuksen yhteydessä selvitettiin Tekovan NPS-luku (Net promootio score) eli asiakkaiden suositteluhalukkuus. Tulos 65 on erinomainen kertomaan Tekovan asiakkaiden aidosta halusta suositella Tekovaa edelleen. Yleisesti lukua 50 pidetään hyvänä ja lukua 70 kovana saavutuksena. Vastauksissa myös ilmeni, että suosittelua on myös asiakkaiden välillä tehty.

Kehittämiskohteina kommunikaatio ja henkilöstö

Pääasiallisimmat kehittämiskohteet liittyivät kommunikaation lisäämiseen kaikissa rakentamisen vaiheissa sekä projektien johtamiseen ja hallintaan. Jaakko Heikkilä näkee kehityskohteissa mahdollisuuksia.
– Lisäkommunikoinnin paikkoja on mahdollista lisätä projektien elinkaareen. Sen lisäksi pöytään voidaan tuoda myös uudenlaisia tapoja. Palautteista käy ilmi mahdollinen tarve varmistaa, että kaikilla osapuolilla on yhteneväiset ja ajankohtaiset tiedot sekä yleinen hyvä fiilis kautta linjan.

Tekova tunnistaa henkilöstön merkityksen menestyksekkään toiminnan lähtökohtana. Tutkimuksessa nousi esiin ajatus mahdollisesta työnjohdon kuormituksesta väliaikaisesti.
– Tekovalaisuuteen kuuluu toisista huolehtiminen. Oli kyse asiakkaista, omasta väestä, aliurakoitsijasta tai muista sidosryhmistä. Omassa toiminnassamme mm. työkuormien tasaamiseen tullaan edelleen kiinnittämään huomiota, jotta sen lieveilmiöt eivät tuntuisi tai näkyisi puolin eikä toisin, Jaakko Heikkilä täsmentää ja jatkaa:

– Vaikka asiakaspalaute lämmittää mieltä, katsomme nöyrin mielin tulevaisuuteen tiedostaen, että meillä on myös ollut useilla projekteilla haasteita mm. aikataulun hallinnassa. Sen ja muidenkin asioiden edelleen parantamisen lisäksi, olemme ottaneet yhdeksi tämän vuoden tärkeäksi tavoitteeksi, että hankkeemme valmistuvat ”0-virheluovutuksina”, Heikkilä päättää.

Lisätiedot

Jaakko Heikkilä
Toimitusjohtaja