Tietosuojaseloste

Tekova Oy (Y-tunnus 2888513-8) kerää henkilötietoja Tekova.fi-sivustonsa käyttäjistä. Olemme sitoutuneet noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

Tätä tietosuojailmoitusta saatetaan päivittää tulevaisuudessa. Ajantasaisen version löydät aina tältä sivulta.

1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tekova.fi-sivustolla henkilötietojasi käsitellään, koska niitä tarvitaan verkkosivujen tekniseen ylläpitoon, viestintään ja markkinointiin, sekä sivuston käytön analysointiin ja sen kehittämiseen.

 • Lakisääteinen velvoite: Tekova Oy voi käsitellä henkilötietojasi lakisääteisiä velvoitteitaan noudattaakseen. Tällaisia perusteita ovat esimerkiksi henkilökunnan osalta työnantajavelvoitteen täyttäminen, Tekova Oy:n turvallisuuden ja toiminnan jatkuvuuden varmistaminen, lakisääteisten raportointivelvoitteiden täyttäminen ja viranomaisvaatimuksiin vastaaminen.
 • Oikeutettu etu: Tekova Oy voi säilyttää ja käsitellä henkilötietojasi, kun se on tarpeen yrityksen intressien toteuttamiseksi. Tämän perusteen nojalla voimme esimerkiksi lähettää sinulle yrityksen toimintaa koskevia tiedotteita ja huolehtia yrityksen toiminnan ja palvelujen analysoinnista, ylläpidosta ja kehittämisestä.
 • Yleisen edun mukainen tehtävä tai julkisen vallan käyttö: Tekova Oy voi käsitellä henkilötietojasi silloin, kun käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi, kuten esimerkiksi tilastointiin tai arkistointiin, tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.
 • Suostumus: Tekova Oy voi käsitellä henkilötietojasi antamasi nimenomaisen suostumuksen nojalla, esimerkiksi myyntitarjousten vastaanottajarekisterissä. Tällöin voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Tietojesi käsittely on tällöin lopetettava, ellei yrityksellä ole muuta laillista perustetta henkilötietojesi käsittelyyn.
 • Elintärkeä etu: Poikkeustilanteissa Tekova Oy voi käsitellä henkilötietojasi tilanteissa, joissa niiden käsittely on tarpeen kiireelliseen ongelmaan puuttumisen vuoksi tai vähentää sinulle mahdollisesti aiheutuvaa vahinkoa. Tällainen käsittely palvelee elintärkeää etuasi.

2. Mitä tietoa keräämme?

 • Tekova Oy:lle antamasi tiedot: Esimerkiksi sivuston vuokralaskurissa kysytään nimeäsi ja sähköpostiosoitettasi, jotta voimme tarvittaessa palata tarjouksen kanssa asiaan myöhemmin. Näiden tietojen antaminen on kuitenkin vapaaehtoista.
 • Palveluiden käytöstä saadut tiedot: Keräämme tekova.fi -sivuston käyttäjistä tietoa esimerkiksi evästeiden (cookies) avulla. Evästeet ovat pieniä, käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja, jotka eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Sivuston käytöstä tallennetaan esimerkiksi tieto käyttäjämääristä, käyttäjämaasta, käyttöajasta, käytetystä selaimesta sekä sisällöistä, joissa kävijä on vieraillut sekä käytetäänkö sivustoa kampuksen sisä- vai ulkoverkosta. Näiden tietojen avulla yksittäinen käyttäjä ei ole yksilöitävissä.

3. Tekova.fi-sivuston evästekäytännöt

Verkkopalvelussa käytetään evästeitä (cookies), jotka ovat pieniä, käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Tietoja käytetään palvelun käytön analysoinnissa, palvelun kehittämisessä sekä verkkomarkkinoinnissa.

Palvelussa käytetään sekä Tekova Oy:n että kolmannen osapuolen määrittämiä evästeitä, joista jälkimmäiset välittävät tietoa kyseiselle kolmannelle osapuolelle, kun vierailet Tekova Oy:n verkkosivuilla. Osa evästeistä liittyy sivuston käyttöliittymän toiminallisuuksiin, osa sivuston käytön tilastointiin.

Tekova Oy ei käytä omia tai kolmannen osapuolen evästeitä henkilöllisyytesi selvittämiseen. Tekova Oy ei myöskään yhdistä IP-osoitettasi sinuun tai kerää mitään tietoja, joista henkilöllisyytesi selviäisi, ellet vapaaehtoisesti lähetä meille näitä tietoja.

Käyttämällä Tekova.fi -verkkopalvelua hyväksyt evästeiden käytön. Voit halutessasi kieltää evästeiden vastaanoton ja käytön selaimesi asetuksia muuttamalla.

 • Tekova Oy:n evästeet: Ensimmäisen osapuolen (Tekova Oy) evästeitä tarvitaan sivuston käyttöliittymän ja sisällönhallintajärjestelmien toiminnallisuuksiin.
 • Kolmannen osapuolen verkkoanalytiikkaratkaisujen toimittajat:
  • Verkkopalvelumme sisällön ja käytettävyyden kehittämiseksi käytämme sivustollamme kolmannen osapuolen (Google Analytics) evästeitä, joiden avulla saamme tietoja esimerkiksi sivustomme käytöstä, sivustollamme vierailevien käyttäjien päätelaitteista ja selaimesta. Lisätietoja Google Analyticsista ja tietosuojasta saat osoitteesta http://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/. Voit kieltäytyä Google Analyticsin suorittamasta tietojen keräämisestä lataamalla selaimeesi lisäosan osoitteesta https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Tekova.fi-sivustolla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia käyttö- tai muita ehtoja.

4. Luovutammeko henkilötietoja?

Siirrämme henkilötietoja ainoastaan Tekova Oy:n organisaation sisällä ja ainoastaan siinä laajuudessa, kuin se sivustojen teknisen ylläpidon ja kehittämisen, sivustojen sisällön viestinnän, markkinoinnin, ylläpidon, analysoinnin ja kehittämisen kannalta on tarpeen.

Tekova Oy luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille ainoastaan seuraavissa tilanteissa:

 • Suostumuksesi: Henkilötietojasi voidaan luovuttaa nimenomaisella suostumuksellasi esimerkiksi kolmannen osapuolen tarjoamaan palveluun liittyen.
 • Palveluntarjoajat: Luovutamme henkilötietoja ainoastaan siinä laajuudessa kuin kolmannet osapuolet tarvitsevat pääsyn käsittelemiimme henkilötietoihin voidakseen tarjota palveluita Tekova Oy:lle tämän tietosuojaselosteen määrittelemissä tarkoituksissa. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi Googlen tarjoamaa Google Analytics -analysointityökalua. Olemme toteuttaneet asianmukaiset toimenpiteet varmistaaksemme, että henkilötietojasi käsitellään tällöin ainoastaan tässä tietosuojaselosteessa mainittuihin tarkoituksiin ja voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Tällöin henkilötietojen käsittely tapahtuu Tekova Oy:n puolesta ja Tekova Oy:n lukuun.
 • Oikeudelliset syyt: Tekova Oy voi jakaa henkilötietojasi kolmansien osapuolten kanssa, mikäli pääsy henkilötietoihin tai niiden muu käsittely on tarpeen i) soveltuvan ja/tai oikeuden määräyksen täyttämiseksi; ii) väärinkäytösten, turvallisuusriskin tai teknisen ongelman havaitsemiseen, estämiseen tai käsittelemiseen. Tekova Oy informoi tällaisesta henkilötietojen käytöstä silloin kun se on mahdollista.

5. Kansainväliset tietojen siirrot

Tekova Oy pyrkii toteuttamaan palvelut ja käsittelemään henkilötietoja EU- tai ETA-alueella sijaitsevia toimijoita ja palveluita hyödyntäen. Tekova Oy:n palveluita saatetaan kuitenkin joissakin tapauksissa toteuttaa myös muualla sijaitsevia toimijoita, palveluja ja palvelimia käyttäen, ja tällöin henkilötietojasi saatetaan siirtää eri maiden välillä. Tällaiset siirrot voivat sisältää henkilötietojen luovutuksia EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle sellaisiin maihin, joiden henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö poikkeaa Suomen lain vaatimuksista, esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Tekova Oy huolehtii tällöin henkilötietojen suojan riittävästä tasosta.

6. Tietojen suojaus

Tietosuojatyö on sisällytetty Tekova Oy:n toimintaan kiinteänä osana yrityksen tietoturvatyötä ja yleishallintoa. Tekova Oy:n käsittelemät henkilötiedot kerätään ja niitä käsitellään ainoastaan sellaisissa järjestelmissä ja tietokannoissa, jotka noudattavat yrityksen tietoturvakäytäntöjä. Henkilötiedot sijaitsevat tällöin lukituissa ja vartioiduissa tiloissa tai käyttöoikeudeltaan rajoitetuissa järjestelmissä ja tietokannoissa. Tietoihin pääsevät käsiksi vain ne henkilöt, joiden on tarpeen käsitellä tietoja työtehtäviensä toteuttamiseksi tai yrityksen palvelun tarjoamiseksi. Tietojen urkkiminen tai käyttö muuhun kuin yrityksen määrittämään tarkoitukseen on ankarasti kielletty.

7. Tietosuojailmoituksen muuttaminen

Tekova Oy voi muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan aina tässä tietosuojaselosteessa.

8. Oikeutesi

 • Oikeus vaatia tiedon korjaamista: Sinulla on oikeus vaatia väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamista tai täydentämistä ottamalla yhteyttä Tekova Oy:hyn.
 • Oikeus vaatia tiedon poistamista: Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa. Tiedot eivät välttämättä poistu välittömästi kaikista varmuuskopio- tai muista vastaavista järjestelmistämme.
 • Oikeus vastustaa: Voit pyytää rajoituksia henkilötietojesi käsittelyyn, mikäli tietojasi käsitellään muihin tarkoituksiin kuin palvelumme suorittamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Voit myös vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, vaikka käsittely perusteuisi aikaisemmin antamaasi suostumukseen. Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää verkkosivujamme. Sinulla on oikeus kieltäytyä sähköisestä suoramarkkinoinnista seuraamalla ohjeita, jotka sisältyvät kaikkiin lähettämiimme markkinointiviesteihin.
 • Oikeus rajoittaa tiedon käsittely: Voit pyytää Tekova Oy:tä rajoittamaan tiettyjen henkilötietojesi käsittelyä. Tietojen käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää verkkosivujamme sekä palveluitamme.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta voit välittää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Tarkastusoikeus: Sinulla on oikeus tarkistaa, mitä sinua koskevia tietoja yhteystietorekisteriimme on tallennettu.

9. Kuka on rekisterinpitäjä ja kehen voin ottaa yhteyttä

Rekisterinpitäjä: Tekova Oy
Tiilipojanlenkki 9, 01720, Vantaa

Sähköposti: markkinointi@tekova.fi

Tarkastus- ja muut rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt tehdään keskitetysti Tekova Oy:n kirjaamoon henkilökohtaisen käynnin yhteydessä. Pyynnön esittäjän henkilöllisyys tarkistetaan pyyntöä esitettäessä ja ennen tietojen antamista, jotta Tekova Oy voi varmistua siitä, että rekisteröidyn henkilötiedot luovutetaan ainoastaan rekisteröidylle itselleen tai muulle tietojen vastaanottamiseen oikeutetulle henkilölle, kuten rekisteröidyn valtuuttamalle vastaanottajalle. Henkilöllisyys voidaan todistaa valokuvalla varustetulla virallisella henkilöllisyystodistuksella, joksi hyväksytään EU-ajokortti, passi tai poliisiviranomaisen antama henkilökortti.

Mikäli sinulla on muita kysymyksiä Tekova Oy:n suorittamasta henkilötietojen käsittelystä, voit olla sähköpostitse yhteydessä Tekova Oy:n tietosuojavastaavana toimivaan henkilöön: ”markkinointi@tekova.fi”

Pyyntöihisi vastataan kuukauden kuluessa, tai jos perustellusta syystä tämä on mahdotonta, sinulle ilmoitetaan kuukauden kuluessa käsittelyn viivästymisestä ja sinulle kerrotaan viivästymisen syy. Pyyntöihisi vastataan kuitenkin aina viimeistään kolmen kuukauden kuluessa pyynnön tekemisestä.