Vastuullisuus on tapamme rakentaa

Valtakunnan mutkattomin toimitilatoteuttaja.

​Vastuullisuus ja kestävä rakennustapa nousevat suoraan Tekovan liiketoimintastrategian ytimestä, jonka keskiössä on asiakaslisäarvon tuottaminen. ​

​Tekovan missio on rakentaa toimitiloja, jotka auttavat asiakkaita menestymään. Rakentamalla vastuullisesti Tekova auttaa myös asiakkaitaan saavuttamaan omat hiilineutraliustavoitteensa. Tämän vuoksi vastuullisuus on kiinteä osa toimintaamme.

Lue Tekovan vastuullisuuskatsaus 2023

“Haluamme olla mukana kehittämässä suomalaista yhteiskuntaa vastuullisesti myös suurten kasvukeskusten ulkopuolella.”

Tutustu Tekovaan
Toimivaa liiketoimintaa

Tekova syntyi kahden kaveruksen intohimosta rakentaa tiloja, jotka auttavat asiakkaita menestymään. Tämä sama into levisi ja nyt meitä onkin jo pieni komppania!

Selkeä visio ja askelmerkit

Haluamme olla valtakunnan tunnetuin toimitilakumppani, halutuin työnantaja ja kannattavin toimija.

Koko maan kattava konserni

Alueyhtiömme mahdollistavat vahvan paikallistuntemuksen ja verkostot, joten pystymme palvelemaan sijainnista riippumatta.

Vastuullisuustyön aloittaminen

Vastuullisuus ja kestävä rakennustapa ovat olleet osa tekovalaista toimintaa aina yrityksen perustamisesta eli vuodesta 2018 lähtien. Tekova on pyrkinyt hyödyntämään ekologisia ratkaisuja aina, kun se on mahdollista. Tekova on alusta asti sisällyttänyt vakioituihin toimintatapoihinsa kotimaisten liimapuu- ja puukattoelementtien käytön, vienyt pitkälle rakennusmateriaalien hukan minimoinnin sekä ottanut ekologiset energiaratkaisut käyttöön ensisijaisina ratkaisuina mahdollisuuksien mukaan.

Teimme vuonna 2023 päätöksen panostaa vastuullisuustyöhön ja ottaa sen aikaisempaa systemaattisemmin mukaan osaksi päivittäistä työntekoamme. Tätä muutosta käynnistimme järjestämällä elo-syyskuun 2023 aikana vastuullisuustyöpajoja. Näihin työpajoihin osallistui kattavasti tekovalaisia edustaen eri rooleja.

Työpajoissa tunnistettiin Tekovan vastuullisuuden nykytila sekä haastettiin henkilöstöä pohtimaan miten vastuullisuuden osa-alueet voitaisiin jatkossa huomioida entistä paremmin jokapäiväisessä toiminnassamme. Työpajat konkretisoivat kirkkaasti, että moni vastuullisuuden asia on meillä jo todella hyvällä mallilla. Systemaattinen ja kattava vastuullisuuden osa-alueiden tarkastelu auttoi meitä kuitenkin tunnistamaan myös joitain vastuullisuusteemoja, jotka olivat aiemmin jääneet liian vähälle huomiolle ja joiden suhteen voimme kehittyä edelleen kestävämpään suuntaan.

Työpajojen tulosten pohjalta laadimme vastuullisuuden kehityssuunnitelman, johon kirjasimme konkreettisia kehitystoimenpiteitä. Näille kehitystoimenpiteille määritimme alustavat tavoitteet ja aikataulut. Lisäksi määritimme vastuuhenkilöt, joiden toimesta asioita on lähdetty edistämään ja joiden johdolla osa toimenpiteistä on viety käytäntöön asti.

Vastuullisuuden olennaisuusanalyysin valmistuttua laadimme vielä vuoden 2024 aikana Tekovalle vastuullisuusohjelman, joka integroidaan kiinteästi osaksi Tekovan liiketoimintastrategiaa. Vastuullisuusohjelmassa määritämme vastuullisuuteen liittyvät lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet mittareineen sekä suunnitelman näiden tavoitteiden saavuttamiseksi (vastuullisuuden tiekartta)

Lue Tekovan vastuullisuuskatsaus 2023

Vastuullisuusohjelmamme julkaistaan 2024

Tekovan vastuullisuusohjelma laaditaan vuoden 2024 aikana Tekovan vastuullisuusryhmän toimesta. Vastuullisuusryhmässä on mukana edustajia Tekovan hallituksesta ja johtoryhmästä sekä tärkeimmistä vastuullisuuteen liittyvistä toiminnoista, kuten suunnittelunohjaus, hankinta, työturvallisuus, tuotanto, talous, myynti, henkilöstöhallinto ja viestintä. Vastuullisuusohjelmamme julkaistaan verkkosivuillamme vuoden 2024 aikana.

Lue Tekovan vastuullisuuskatsaus 2023

Arvojemme ohjaama, aito kumppani

Toimintamme pohjautuu yhdessä luotuihin arvoihimme. Luottamukseen, tehokkuuteen ja vastuullisuuteen.

Luottamus

Luottamus on yrityksemme toiminnan kulmakivi.

Haluamme olla rehellisiä ja luottamuksen arvoisia kaikilla toimintojemme tasoilla niin kaupankäynnissä, rakentamisessa kuin takuutöiden hoidossa.

Panostamme yhteistoiminnan sujuvuuteen.

Pidämme tärkeänä osoittaa arvostusta sekä yrityksen sisällä, että yhteistyökumppaneitamme ja asiakkaitamme kohtaan.

Tehokkuus

Meille on tärkeää toimia yksinkertaisesti, tehokkaasti ja mutkattomasti.

Toimintamme tähtää kaikessa asiakkaidemme menestymiseen ja sitä kautta myös omaan kannattavaan liiketoimintaan.

Emme tee turhia jalanjälkiä, vaan hoidamme hommat vakioidusti, turvallisesti ja hyvällä ennakkosuunnittelulla.

Pystymme ylpeästi esittelemään kaikkia toteuttamiamme kohteita.

Vastuullisuus

Kannamme vastuumme yhteiskunnallisesti sekä vaadimme samaa myös kumppaneiltamme.

Toimimme mahdollisimman ekologisesti ja kestävää kehitystä arvostaen. Aina kun se on mahdollista, valitsemme tarjolla olevista vaihtoehdoista kestävimmän.

Pidämme toisistamme huolta ja arvostamme kaikkia ihmisiä. Kunnioitamme ihmisten vapaa-aikaa ja rohkaisemme kaikkia elämään myös työn ulkopuolella. Panostamme työntekijöidemme viihtyvyyteen ja pysyvyyteen.

Olemme aloittaneet vastuullisuustyömme vuonna 2023.

Vastuullisuuden kokonaisuutta Tekovalla johtaa Markus illikainen.

Markus Illikainen
Hankintajohtaja
etunimi.sukunimi@tekova.fi