Kuva Finnforelille Hollolaan rakenteilla olevasta kalan kasvatuslaitoksesta.

Toteutamme Finnforel Oy:lle kalanviljelylaitoksen laajennuksen Varkauteen sekä rakennamme heille uuden poikaslaitoksen Hollolaan. Finnforelin uusien investointien arvo 45 miljoonaa euroa. Investoinneilla yritys tavoittelee nopeaa kasvua Suomessa ja maailmalla. Kohteet valmistuvatmarraskuussa 2022.

Tekova laajentaa Finnforelin Varkaudessa sijaitsevaa tehdasta muuttamalla Stora Enson tehdasalueella toimineen sammenkasvatushallin kalankasvatuskäyttöön. Samalla laitosta laajennetaan 8000 neliömetristä 10 000 neliöön.

Hollolaan puolestaan nousee Tekovan toimesta kokonaan uusi genetiikka- ja poikaslaitos, mikä mahdollistaa kiertovesikasvatukseen sopivan emokala- ja poikastuotannon teollisessa laajuudessa. Laitos on kooltaan noin 4700 kerrosneliömetriä. Molemmat laitokset tulevat palvelemaan samaa kokonaisuutta, joka kattaa lohen koko elinkaaren poikaskasvatuksesta ruokapöytään.

Rakentamisessa 3D-mallin hyödyntäminen on isossa roolissa. ”Prosessiputkien ja niitä ympäröivien rakenteiden on osuttava parinkymmenen millin tarkkuudella oikeaan paikkaan. Korkea mittatarkkuus, monimutkaiset prosessiputkistot ja haastava monitasoinen perustus sekä usean urakoitsijan töiden yhteensovittaminen vaatii Tekovan työnjohdolta paljon osaamista ja lehmän hermoja.” Kertoo Tekova Oy:n tuotantojohtaja Jouni Kolppanen

Energiatehokkuuteen on pystytty vaikuttamaan optimoimalla kasvatusaltaiden koko. Nyt rakentuvat altaat ovat syvyydeltään ja leveydeltään aiempaa pienempiä, kun taas pituus on noin 20 metriä. Molemmat kalankasvatuslaitokset toimivat kiertovesiperiaatteella, eli lohialtaiden vesi puhdistetaan rumpusuodattimissa ja biofilttereissä epäpuhtauksista ennen palauttamista puhdistuneena takaisin prosessiin.

Havainnekuva Varkauden hankkeesta, jossa entinen sammenkasvatushalli muutetaan kalankasvatuskäyttöön. 

Havainnekuva Hollolaan rakentuvasta uudesta  genetiikka- ja poikaslaitoksesta.